top of page
O

NÁS

Návrh bez názvu.jpg

„KRISTUS PRO KAŽDÉHO, z.s. (KPK) je křesťanský spolek se sídlem v Hradci Králové. Již od roku 1991 působí na celém území České republiky a spolupracuje s církvemi evangelického zaměření a dalšími přáteli této práce, kteří se ztotožňují s cílem a principy naší činnosti.

Věroučným základem sdružení je vyznání víry Světové evangelické aliance. V mezinárodním měřítku jsme napojeni na misijní hnutí Every Home for Christ, které nyní působí ve 151 zemích celého světa. Jsme nevýdělečnou organizací, veškerou literaturu poskytujeme zájemcům pro osobní potřebu zdarma. Zdrojem financování všech aktivit jsou dobrovolné příspěvky přátel ze zahraniční i tuzemska.

Prostřednictvím pestré nabídky námi vydávané i další křesťanské literatury usilujeme o to, aby se veřejnost v České republice seznámila se základy křesťanské víry. V oblasti biblického vzdělávání nabízíme především biblický kurz podle Janova evangelia. Zdrojem informací pro všechny příznivce naší práce je časopis Oběžník KPK, který vychází dvakrát ročně.

bottom of page